Træning af diabeteshund

Hvad kræves for at uddanne en diabetes-/assistancehund?

Hvad kræves der for at din hund kan blive uddandet til en medicinsk alarmerende diabetes-/assistancehund og hvad kræver det af dig som hundefører?


Fører:

Eftersom både fører og hund sammen skal gennemgå en lang uddannelse sammen,

kræves der en god kemi og et godt samarbejde mellem de to. Et krav er også att

føreren har et dokumenteret handicap og dermed et behov for at hunden kan hjælpe

og underlette førerens hverdag.


Til forskel fra hvad vi normalt kender i Danmark, hvor mange køber en

færdiguddanet såkaldt service- eller handicaphund, uddanner vi hunde og førere

efter den svenske model, hvor du som ejer selv er med til at uddanne din hund.

Inden du og din hund kan gå igang med uddannelsen skal hunden i igennem en

mentaltest/optagelsesprøve for at se om din hund er egnet til at blive assistancehund.

Ordet assistancehund er en fælles betegnelse der dækker over diabetes-, epilepsi-,

service- og signalhunde.


Bliver din hund godkendt tager selve uddannelsen normalt mellem 1 til 1,5 år. Under uddannelsen skal du være villig til at træne en kort stund hver dag, føre dagbog/dokumentation over din træning og træffe din instruktör cirka hver anden uge.


Alle hunde som uddannes igennem os, uddannes igennem det svenske service- og signalhunds forbund (svenska service- och signalhundsförbundet). Mer info og detaljeret information om dette finder du  på soshund.se. Svenske Service- og Signahundforbundet er akreditered af ADEu (assistance dogs europe) assistancedogseurope.org


Vigtige egenskaper hos en kommende fører:

en stor vilje at lære noget om hunde

en stor vilje at træne hunden med positiv inlærning

en stor vilje og mulighed for at arbejde med sin hund

vil ha hunden med sig som en hjælp i hverdagen

Førere og hund skal fungere godt sammen

Føreren skal følge dokumenter og regler som er gældende indenfor SOS (svenska service- och signalhundsförbundet) som førereaftale, juridiske aftaler och normer.


Hund:

Der er ingen krav på at din hund skal være af en bestemt rase. Det er ikke racen som er avgørende, det er selve individet. I Sverige har vi alle hunde i forskellige størrelser som hjælper deres ejere med forskellige gøremål i hverdagen. Har du p.t. ingen hund, men tænker på at anskaffe en til formålet, er du meget velkommen til at kontakte os for at høre nærmere om hvilken type hund, vi tror kunne passe lige netop dig eller din familje som diabetes-/assistance hund. Et godt forarbejde kan nemlig gøre en STOR forskel.


hunden skal være hofteledsrøngtet A eller B. Særlige vilkår og godkendelse gælder for hunden med C hofter.

hundens albuer skal røngtes og resultatet være uden anmærkninger. Særlige vilkår og godkendelse gælder for grad 1.

Hunden skal være undersøgt for eventuelle rasesygdomme der ingår i SKK (svenske kennelklubbens raseprogram). Resultatet skal være uden anmærkninger.

Hunden skal være ID mærket efter loven om registrering.


Vigtige egenskaper hos en kommende assistancehund:

hunden skal have lyst at lære

hunden skal være positiv til mennesker

hunden skal klare nye miljøer uden at blive bange

hunden skal have en god selvtillid

hunden skal spontant kunne slappa af (under en kortere tid)

hund og førere skal have et stærkt bånd

hunden skal kunne fungere sammen med andre hunde


DIABETES-/

EPILEPSIHUND

(Medincinsk Alarmerende Hund)


En Diabetes hund er en hund der er trænet til at varsle sin fører om at nu er blodsukkeret på vej op eller ned. Alt efter behov trænes den også til at hente blodsukkermåleaperatet m.m. samt hente hjælp i krisesituationer.


Det samme gælder epilepsihunde. Hunden trænes til at varsle i god tid så ejeren har mulighed for at forberede sig så godt det nu kan lade sig gøre.


Medicinskt alarmerande hund:


varsler/reagerer på førerens helsemæssige tilstand.


henter eventuelle hjælpereskaber efter behov eller hjælp i en eventuell krisesituation.


offentligt bærer hunden en vest med et ID-kort som fortæller omgivelserne at hunden er i tjeneste og har dermed mulighed for at følge med hvor hunde normalt ikke er tilladt. Hjemme arbejder hunden uden vest og ID-kort.

SIGNALHUND

(hunde til hørehæmmede)


En signalhund hjælper sin døve eller hørehæmmede ejer med at markere lyde både hjemme og i offentlige miljøer. Selve hundetræningen består hovedsagelig i at få signalhunden til at reagere på visse former for støj for at advare sin ejer, inklusive at kunne være med og hjælpe den ejer i forskellige miljøerMedicinskt alarmerande hund:


påviser lyde og reagerar på visse lyde med bestemte inlærde adfærd. Exempelvis når det ringer på døren, telefonen/vækkeuret ringer, komfuret koger over, brandalarmen går igang. Hunden reagerer og agerer på cykler eller biler der kommer bagfra eller andra overraskelser. Generelt trænes hundene individuelt efter førerens behov.


påviser brandalarm og samler spontant up ting som føreren taber.


offentligt bærer hunden en vest med et ID-kort som fortæller omgivelserne at hunden er i tjeneste og har dermed mulighed for at følge med hvor hunde normalt ikke er tilladt. Hjemme arbejder hunden uden vest og ID-kort.

SERVICEHUND

(hunde til fysisk handicappede)


En servicehund hjælper sin fysiske handicapppede ejer med praktiske gøremål i hverdagen, både hemma og ude i offentlige miljøer. Alle servicehunde trænes ud fra ejerens individuelle behov.Servicehund:


henter forskelle ting og afleverer dem til føreren (eller  anden person) - eller placerer emnet der hvor ejeren ber hunden om at lægge det, eksempelvis sætter skoene på plads i skoreolen


samler spontant op forskellige ting som ejer taber, schampoen i badet, nøglerne o.s.v.


henter hjælp i en krisesituation


udfører forskellige momenter ud fra ejerens individuelle behov, eksempevis hente forskellige emner, hjælpe med at betale i kassen, trykke på knapper ved overgangsteder, åbne og lukke døre, bære ting, hjælpe med at tage tøjet af, tænde og slukke lys, hente mobilen når den ringer o.s.v.


offentligt bærer hunden en vest med et ID-kort som fortæller omgivelserne at hunden er i tjeneste og har dermed mulighed for at følge med hvor hunde normalt ikke er tilladt. Hjemme arbejder hunden uden vest og ID-kort."Tænk på aldrig at forstyrre en assistancehund i tjeneste.

Taber hunden fokus fra sin fører kan dennes liv i værste fald sættes på spil"!